Healthcare Datalab.

Onze focus.

De gezondheidszorg verzamelt steeds meer data. We willen goede inzichten voor de bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg, logistiek en nog veel meer. Dit kan niet zonder een goed proces van data verwerking. Vandaar het Healthcare Datalab, het data platform voor de zorg.

Timformatie animatie data interpreteren

Wat is het Datalab?

Het Datalab is een data platform van de zorginstelling zelf. Het platform brengt data bij elkaar en transformeert het daarna naar veelgebruikte standaarden (bijvoorbeeld FHIR). In deze omgeving automatiseren we verschillende processen en genereren we rapportages en dashboards. Ook kunnen we andere applicaties aansluiten.

Voor een duurzame doorontwikkeling in de gezondheidszorg streven wij naar een open systeem met programmeertalen en standaarden die breed gedragen zijn. Zo maken we eindproducten zoals dashboards eenvoudig herbruikbaar.

Waarom een Datalab?

Een continu groeiende behoefte aan bruikbare functionaliteiten & inzichten is onvermijdelijk in de alsmaar stijgende druk op de gezondheidszorg.

Brondata die telkens weer flink bewerkt moet worden voordat er inzichten uit gehaald kunnen worden. Het komt data-experts in de zorg bekend voor. 

Ontwikkelwerk dat telkens opnieuw uitgevoerd moet worden en lock-ins, van allerlei leveranciers, is aan de orde van de dag. 

Een open Healthcare Datalab biedt een duurzame oplossing voor deze uitdagingen.

Timformatie animatie VBHC
Timformatie animatie laptop met data visualisaties

Hoe maken we een Datalab?

We werken iteratief en nauw samen met onze klanten. Hieronder schetsen wij een lijst van de algemene stappen:

  • we kiezen uit diverse cloud oplossingen om de infrastructuur in te richten, afhankelijk van de wensen.
  • we richten dit data platform in conform alle benodigde security eisen en sluiten bron systemen aan.
  • we importeren de data in ruw formaat.
  • we vormen de data in nauwe samenwerking om naar standaarden. De basis is de FHIR structuur.
  • tot slot, sluiten we de gewenste producten aan en ontwikkelen deze door. Dit kunnen bijvoorbeeld reeds bestaande applicaties zijn, producten die wij elders hebben ontwikkeld of bijvoorbeeld een nieuwe webapplicatie die wij speciaal voor jullie ontwikkelen

Hulp nodig? Neem contact op!

Heb je een vraagstuk dat je graag eens voor wilt leggen? 

We are happy to help!

Timformatie animatie phone contact