Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML).

Kunstmatige intelligentie (AI) verwijst naar het vermogen van computersystemen om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, zoals leren, redeneren en probleemoplossen.

Machine learning is een subset van AI die zich richt op het ontwikkelen van algoritmen en modellen waarmee computers zelfstandig kunnen leren en verbeteren aan de hand van ervaringen en gegevens, zonder expliciete programmering. Deze technologieën hebben brede toepassingen, variërend van spraakherkenning en beeldanalyse tot voorspellende analyses in diverse industrieën.

Logo Machine Learning
Timformatie animatie data programmeren

Mogelijkheden van AI en ML.

Voorbeelden van projecten

Axon

Voor Axon hebben we de verwachte vraag naar medicijnen voorspeld.

Biocheck

Voor Biocheck hebben we met machine learning het omslagpunt van deelnemers voorspeld.