Projecten

Van data
naar actie

Alle organisaties verzamelen data, waaruit vaak waardevolle informatie te halen is. Om nieuwe inzichten uit data te verkrijgen, moet er echter wel het een en ander gebeuren: de data moet op een effectieve manier verwerkt en opgeslagen worden. Bovendien is real-life data vaak niet gestructureerd, wat betekent dat het nodig is om aanpassingen te maken om het bewerkbaar te maken of om het te integreren met verschillende databronnen. Wij verzorgen dit proces, waarbij we de ruwe data bewerken en samenvoegen, zodat het gereed is voor analyse. Vervolgens analyseren wij de data en visualiseren de resultaten in rapportages of dashboards. Dit is ons specialisme, en we staan klaar om hierbij te helpen!

Op deze pagina laten we een overzicht van onze projecten zien.

Erasmus MC - Waardegedreven Zorg

Onder de noemer Waardegedreven Zorg (WGZ) streeft het Erasmus MC naar de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier. Zorgprofessionals meten en verzamelen gegevens over de kwaliteit van zorg rondom een specifieke patiëntengroep. Dit heeft geleid tot betere gesprekken met patienten en een betere samenwerking tussen zorgprofessionals onderling. Bovendien kunnen zorgprofessionals samen leren van deze data om betere zorg te kunnen leveren.

Timformatie vormt een brug tussen de IT en de zorg. Binnen het WGZ-team hebben we spreekkamer- en verbeterdashboards opgeleverd en geïmplementeerd. Deze Power BI dashboards maken gebruik van gestandaardiseerde data in het FHIR format.

Erasmus MC - OncologIQ

OncologIQ is een computermodel dat een individuele kansberekening geeft van de overleving van een patiënt met hoofd-halskanker. Het model is speciaal bedoeld om het gesprek tussen arts en patiënt in de spreekkamer te ondersteunen. De huidige voorlichting over de levensverwachting zonder een dergelijk model gaat uit van gemiddelde gegevens van grote groepen mensen en is daardoor meer algemeen. Dit model werkt als volgt: voor elke individuele patiënt wordt zijn of haar specifieke informatie ingevuld, zoals tumorgegevens, leeftijd of rookgedrag. Op basis van de factoren berekent het model een individuele kans dat de betreffende patiënt over een bepaalde periode nog in leven is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen patiënten die curatief behandeld gaan worden en patiënten in de palliatieve fase. De uitslag van het model blijft een kansberekening en kan de werkelijke overleving positiever of negatiever uitvallen. In het OncologIQ dashboard heeft Timformatie dit model inzichtelijk gemaakt.

Proctos - Interactieve rapportages

Voor de Proctos kliniek stellen wij diverse rapportages op voor verschillende afdelingen. Zo maken we bijvoorbeeld rapportages voor het management, de chirurgen of de verpleegkundigen. Deze rapportages geven onder andere inzicht in de verschillende behandelingen, uitgeleende medische apparaten, wachttijden en financiën. Kortom, een grote hoeveel verschillende onderwerpen.

Om deze rapportages te maken, gebruiken we Bigquery SQL om data uit verschillende bronnen samen te voegen en Looker Studio om de rapportages op te stellen en interactief te maken.

Logo Proctos Kliniek
Logo Proctos Kliniek

Proctos - Datalab

Om de huidige database bij Proctos te ontlasten en als back-up hebben wij ons eigen dataplatform opgebouwd voor de gegevens die ook in de rapportages worden gebruikt. Voor dit doel maken we gebruik van het Google Cloud Platform. Elke nacht voert Google Cloud Platform een proces uit dat een kopie van de benodigde data in de database maakt en wegschrijft naar ons eigen data platform. Bovendien hebben we hier met Python en BigQuery een extra laag bovenop gebouwd die verschillende databronnen combineert, bewerkingen uitvoert op de data en de resulterende datasets klaarzet voor gebruik in de Looker Studio rapportages.

Equipe - Spreekkamer dashboards

Binnen Equipe loopt een project om de organisatie middels verschillende werkgroepen verder te verbeteren op het gebied van Value Based Healthcare (VBHC). Één van die werkgroepen richt zich op het stuk visualisatie en terugkoppeling van informatie. Timformatie ontwikkelt hier de spreekkamer dashboards en automatiseert het verkrijgen van patiënt- en artsrapportages. Equipe kan deze rapportages vervolgens gebruiken om de verzamelde informatie over te dragen naar verschillende personen en organisaties (zoals huisartsen).

Logo van Equipe zorgbedrijven
Logo Atlas

Equipe - OMOP

Met een groot aantal klinieken heeft Equipe Zorgbedrijven ook veel patiëntdata. Om al deze data op een efficiënte manier te kunnen gebruiken voor onderzoek, hebben wij met R een ETL proces neergezet om de brondata om te zetten naar het OMOP Common Data Model Daarnaast hebben we op Google Cloud een server ingericht met ATLAS, een tool om laagdrempelig een groot aantal standaard analyses te kunnen doen. Zo wordt het voor onderzoekers een stuk makkelijker om snel waardevolle inzichten te halen uit zorgdata.

Rijndam revalidatie

Voor Rijndam Revalidatie hebben we een R Shiny dashboard ontwikkeld dat ingezet wordt voor bijvoorbeeld patiënten met een CVA, ook bekend als een beroerte. Met het dashboard zien de zorgprofessionals alle relevante informatie in, op het juiste moment. We hebben ervoor gezorgd dat de visuele interpretatie voor zowel de zorgprofessional als voor de patiënt makkelijk te begrijpen is. Daarnaast is er in het dashboard een voorspelmodel geïntegreerd. Hiermee krijgen zorgprofessionals meer inzicht in het herstel van een patiënt.

Mother and Child, Clinic Tanzania

PharmAcces - Health Data Commons

De uitwisseling van gezondheidsgegevens is essentieel voor het verbeteren van de zorg. Echter is dit vaak lastig door verschillende datastructuren in systemen en organisaties.

Samen met PharmAccess werken we naar een Health Data Commons dat gestandaardiseerde gezondheidsgegevens toegankelijk maakt. Ons doel is betaalbare oplossingen te bieden die ook toepasbaar zijn in lage- en middeninkomenslanden. We tonen de haalbaarheid hiervan via verschillende demo-projecten.
 
Een voorbeeld hiervan is het MomCare Project in Tanzania, waarbij het zwangerschapstraject gemonitord werd. Timformatie heeft hierbij gewerkt aan het omzetten van data naar de FHIR standaard en modules gemaakt in Python en DuckDB (SQL) om berekeningen uit te voeren, met als doel het bieden van inzicht in de zwangerschapszorg in verschillende klinieken in Tanzania.

PharmAccess - Sankey diagram

Voor PharmAccess geven we inzicht in hoe ruim 28.000 Keniaanse zwangere vrouwen gebruik maken van de beschikbare zorg. Door gebruik te maken van deze data kunnen zij de potentiële risico’s voor deze vrouwen in de toekomst zoveel mogelijk verkleinen. Dit hebben wij inzichtelijk gemaakt met een Sankey diagram in R. In deze visualisatie is te zien hoe de vrouwen door het zorgproces bewegen. We hebben PharmAccess inzicht gegeven in hoe het zorgproces over de tijd is verbeterd. Hiermee kan PharmAccess de zorg in Afrika nog toegankelijker maken.

Stichting TestJeLeefstijl

TestJeLeefstijl.nl biedt MBO scholen de mogelijkheid om via geanonimiseerde vragenlijsten inzicht te verkrijgen in de leefstijl van hun studenten.

De vragenlijsten bevatten vragen op het gebied van gezondheid, gevoel, drank, seksualiteit en andere onderwerpen waar jongeren tussen de 12 en 25 jaar soms mee zitten.
In samenwerking met Stichting TestJeLeefstijl heeft Timformatie een dashboard ontwikkeld waarin de deelnemende scholen eenvoudig hun resultaten van deze vragenlijsten kunnen inzien en vergelijken met de landelijke cijfers. 

Nederlandse Hart Registratie

Bij de NHR worden jaarlijks rapportages verzorgd op basis van verschillende data aanleveringen van ziekenhuizen. Deze analyses werden gedaan op basis van SPSS scripts en Excel templates. Aangezien dit veel handmatig werk met zich meebracht, hebben wij bijgedragen aan de transitie naar de programmeertaal R. Hiermee kunnen de rapportages geautomatiseerd worden gegenereerd, wat veel tijdwinst tot gevolg heeft. Ben je benieuwd naar de verschillende rapportages neem dan een kijkje op de website van Hart en Vaatcijfers. Daarnaast hebben we ook een training in R gegeven aan de analisten van de NHR. Na de training hadden de analisten genoeg kennis om de analyse zelf te beheren in R.

Logo NHR
Logo Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond

Datacoalitie Rijnmond

Voor Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond (een samenwerking met Rijnmond Dokters, Samergo en afdeling huisartsengeneeskunde Erasmus MC) hebben wij een dashboard in R Shiny ontwikkeld met informatie over de zorgvraag en het zorggebruik van de jeugd in de regio Rijnmond. Deze informatie is verzameld met behulp van de Rijnmond Gezond database. Er wordt voor dit project gekeken naar ICPC-coderingen die inzicht geven in het zorggebruik van de jeugd en de prevalentie van de aandoeningen (op wijkniveau). Op basis van de inzichten uit het dashboard kunnen interventies ingezet worden om de organisatie van zorg te verbeteren. Daarnaast worden de huisartsen data gekoppeld aan openbare data om eventuele verbanden te ontdekken en nog meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de zorg. Het verkrijgen en bewerken van de data gebeurt met SQL.

De Dataverbinders

Een coöperatie van gedreven specialisten die mensen en organisaties verbindt om meer met data te doen. Verbinden, leren, delen, versterken. Door de juiste mensen te verbinden, van elkaar te leren, data te delen, versterken wij onze oplossingen. Als de dataverbinders combineren we de draagkracht van een grotere organisatie, samen met de voordelen van een klein en flexibel team. Timformatie draagt zijn expertise op het gebied van data-analyse en visualisatie bij en heeft middels de dataverbinders een netwerk van verschillende specialisten. Voor verschillende projecten worden de krachten hier gebundeld.

Logo van de Dataverbinders
Logo van Timformatie

Urenregistratie

Er zijn veel applicaties die je kan aanschaffen om je uren te registreren, maar wij hebben onze eigen webapplicatie gemaakt in R Shiny. Hiermee hebben we veel functionaliteiten toegevoegd die ons werkproces optimaal ondersteunen. Het werkt zeer eenvoudig om uren per project te registreren, om deze vervolgens te accorderen en te factureren.

Contact ons.

Heb je een vraagstuk dat je graag eens voor wilt leggen? 

We are happy to help!

Timformatie animatie phone contact