Projecten

Van data
naar actie

Alle organisaties verzamelen data, waaruit vaak waardevolle informatie te halen is. Om nieuwe inzichten uit data te verkrijgen, moet er echter wel het een en ander gebeuren: de data moet op een effectieve manier verwerkt en opgeslagen worden. Bovendien is real-life data vaak niet gestructureerd, wat betekent dat het nodig is om aanpassingen te maken om het bewerkbaar te maken of om het te integreren met verschillende databronnen. Wij verzorgen dit proces, waarbij we de ruwe data bewerken en samenvoegen, zodat het gereed is voor analyse. Vervolgens analyseren wij de data en visualiseren de resultaten in rapportages of dashboards. Dit is ons specialisme, en we staan klaar om hierbij te helpen!

Op deze pagina laten we een overzicht van onze projecten zien.

Erasmus MC – Waardegedreven Zorg

Onder de noemer Waardegedreven Zorg (WGZ) streeft het Erasmus MC naar de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier. Zorgprofessionals meten en verzamelen gegevens over de kwaliteit van zorg rondom een specifieke patiëntengroep. Dit heeft geleid tot betere gesprekken met patienten en een betere samenwerking tussen zorgprofessionals onderling. Bovendien kunnen zorgprofessionals samen leren van deze data om betere zorg te kunnen leveren.

Timformatie vormt een brug tussen de IT en de zorg. Binnen het WGZ-team hebben we spreekkamer- en verbeterdashboards opgeleverd en geïmplementeerd. Daarnaast hebben we verschillende trainingen gegeven zodat zorgverleners optimaal gebruik konden maken van deze dashboards. Ten slotte hebben we verschillende inspiratieweken georganiseerd waarin het gedachtegoed kon worden verspreid.

Logo van Equipe zorgbedrijven

Equipe Zorgbedrijven

Binnen Equipe loopt een project om de organisatie middels verschillende werkgroepen verder te verbeteren op het gebied van Value Based Healthcare (VBHC). Één van die werkgroepen richt zich op het stuk visualisatie en terugkoppeling van informatie. Timformatie ontwikkelt hier de spreekkamer dashboards en automatiseert het verkrijgen van patiënt- en artsrapportages. Equipe kan deze rapportages vervolgens gebruiken om de verzamelde informatie over te dragen naar verschillende personen en organisaties (zoals huisartsen).

Proctos – Interactieve rapportages

Voor de Proctos kliniek stellen wij diverse rapportages op voor verschillende afdelingen. Zo maken we bijvoorbeeld rapportages voor het management, de chirurgen of de verpleegkundigen. Deze rapportages geven onder andere inzicht in de verschillende behandelingen, uitgeleende medische apparaten, wachttijden en financiën. Kortom, een grote hoeveel verschillende onderwerpen.

Om deze rapportages te maken, gebruiken we Bigquery SQL om data uit verschillende bronnen samen te voegen en Looker Studio om de rapportages op te stellen en interactief te maken.

Logo Proctos Kliniek
Logo Proctos Kliniek

Proctos – Datalab

Om de huidige database bij Proctos te ontlasten en als back-up hebben wij ons eigen dataplatform opgebouwd voor de gegevens die ook in de rapportages worden gebruikt. Voor dit doel maken we gebruik van het Google Cloud Platform. Elke nacht voert Google Cloud Platform een proces uit dat een kopie van de benodigde data in de database maakt en wegschrijft naar ons eigen data platform. Bovendien hebben we hier een extra laag bovenop gebouwd die verschillende databronnen combineert, bewerkingen uitvoert op de data en de resulterende datasets klaarzet voor gebruik in de rapportages.

PharmAccess – Health Data Commons

De uitwisseling van gezondheidsgegevens is essentieel voor het verbeteren van de zorg. Echter is dit vaak lastig door verschillende datastructuren in systemen en organisaties.
Samen met PharmAccess werken we naar een Health Data Commons dat gestandaardiseerde gezondheidsgegevens toegankelijk maakt. Ons doel is betaalbare oplossingen te bieden die ook toepasbaar zijn in lage- en middeninkomenslanden. We tonen de haalbaarheid hiervan via verschillende demo-projecten.
Een voorbeeld hiervan is het MomCare Project in Tanzania, waarbij het zwangerschapstraject gemonitord werd. Timformatie heeft hierbij gewerkt aan het omzetten van data naar de FHIR standaard en modules gemaakt in Python en DuckDB (SQL) om berekeningen uit te voeren, met als doel het bieden van inzicht in de zwangerschapszorg in verschillende klinieken in Tanzania.
Mother and Child, Clinic Tanzania
Homepagina Test je Leefstijl dashboard

Stichting TestJeLeefstijl

TestJeLeefstijl.nl biedt MBO scholen de mogelijkheid om via geanonimiseerde vragenlijsten inzicht te verkrijgen in de leefstijl van hun studenten.
De vragenlijsten bevatten vragen op het gebied van gezondheid, gevoel, drank, seksualiteit en andere onderwerpen waar jongeren tussen de 12 en 25 jaar soms mee zitten.
In samenwerking met Stichting TestJeLeefstijl heeft Timformatie een dashboard ontwikkeld waarin de deelnemende scholen eenvoudig hun resultaten van deze vragenlijsten kunnen inzien en vergelijken met de landelijke cijfers. 

De Dataverbinders

 Een coöperatie van gedreven specialisten die mensen en organisaties verbindt om meer met data te doen. Verbinden, leren, delen, versterken. Door de juiste mensen te verbinden, van elkaar te leren, data te delen, versterken wij onze oplossingen. Als de dataverbinders combineren we de draagkracht van een grotere organisatie, samen met de voordelen van een klein en flexibel team. Timformatie draagt zijn expertise op het gebied van data-analyse en visualisatie bij en heeft middels de dataverbinders een netwerk van verschillende specialisten. Voor verschillende projecten worden de krachten hier gebundeld.
Logo van de Dataverbinders
logo-Stichting-Zorgladder

Stichting Zorgladder

Stichting Zorgladder is het onafhankelijke dataplatform voor betere uitkomstgerichte zorg. Dit doet ze door uitkomstdata inzichtelijk en toegankelijk te maken, zodat deze kwaliteitsinformatie kan worden gebruikt in de spreekkamer voor Samen Beslissen en om van te Leren en Verbeteren door zorgprofessionals. Als projectmedewerkers ondersteunt Timformatie bij de implementatie van het dataplatform bij de aangesloten zorginstellingen. Zo helpen we bij het kiezen van de juiste uitkomstensets en maken we de ICT infrastructuur gereed. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de verschillende dashboards.

Contact ons.

Heb je een vraagstuk dat je graag eens voor wilt leggen? 

We are happy to help!

Timformatie animatie phone contact